Chỉ dẫn chung và Lắp Đặt Cẩu Tháp:

1. Những người tham gia Lắp Đặt Cẩu Tháp phải được hướng dẫn quy trình lắp đặt kỹ thuật, các biện pháp an toàn và phải tuân thủ theo sự chỉ đạo của kỹ sư kỹ thuật.

2. Phải đáp ứng các yêu cầu sau khi Lắp Đặt Cẩu Tháp:

– Đặt rào nâng, biển cấm ở phạm vi đang tháo lắp.
– Các bộ phận của cần trục phải được kê lót và lắp đặt ngay ngắn, ổn định để tránh biến dạng, các thiết bị điện, môtơ phải được che đậy tạm để không bị ảnh hưởng của mưa nắng.
– Không để các thiết bị khác đè lên các bộ phận của cẩu tháp.
– Sử dụng cáp đúng tính năng và đủ dài, phù hợp với trọng lượng vật cần nâng.
– Buộc dây các bộ phận của cần trục để nâng lên phải đúng vị trí theo chỉ dẫn.

Sản phẩm cẩu tháp QTZ 6015, cau thap

Sản phẩm cẩu tháp QTZ 6015

3. Mỗi công đoạn Lắp Đặt Cẩu Tháp phải tuân theo lệnh của cán bộ chỉ huy mới được thực hiện.

4. Phải trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ an toàn như: thang, giàn giáo, lan can, dây an toàn,…….

5. Không được kích nâng thân (nâng độ thân tháp) khi có gió vượt quá 60km/h (16m/s).

6. Đối trọng phải được lắp đặt ổn định phù hợp với chiều dài cần và độ cao tháp theo chỉ dẩn của nhà chế tạo.

7. Tuyệt đối cấm cẩu tháp tải khi chưa lắp đối trọng lên cần đuôi.

8. Phải đảm bảo khoảng cách an toàn từ cần trục tháp đến đường dây tải điện theo quy định hiện hành.